سید محمدصادق طباطبایی

سید محمد صادق طباطبایی (۱۲۶۰–۱۳۴۰خورشیدی تهران) مؤسس حزب اعتدالیون نماینده مجلس شورای ملی و فرزند سید محمد طباطبایی سنگلجی از رهبران جنبش مشروطیت ایران است.[۱]

زندگیویرایش

وی از کودکی در سامره عثمانی (عراق کنونی) به شاگردی پدر و دیگر استادان تحصیل کرد. در سال ۱۲۷۲ خورشیدی به اتفاق پدر به تهران مراجعت کرد. در سال ۱۲۷۸ که پدرش اقدام به تأسیس مدرسه اسلامی با نام اسلام کرد، وی را به مدیریت مدرسه گماشت.[۲] وی دلیل عدم تأسیس مدارس دخترانه را در ان زمان عدم وجود اداره نظمیه و پلیس و وجود اشرار، مانع تراشی جوانان و جاهلان و نبود قوانین اساسی و وجود استبداد می دانست[۳]

در ایام اوج‌گیری جنبش مشروطیت به مساعدت پدر وارد در مبارزه شد. پس از استقرار مشروطیت و در مجلس اول روزنامه مجلس را به مدیریت خود و سردبیری ادیب الممالک فراهانی در سوم آذر ۱۲۸۵ منتشر کرد. در دوران استبداد صغیر از ایران تبعید شد و مدتی را در اروپا گذراند. پس از آن از مشهد وکیل مجلس دوم و از تهران وکیل مجلس سوم و از شهریار و ساوجبلاغ وکیل مجلس چهارم شد. وی مؤسس و رهبر حزب اجتماعیون اعتدالیون در ادوار مجلس بود.

در سال ۱۳۰۳ به سفارت ایران در آنکارا اعزام شد. در ترکیه لباس روحانیت را کنار گذاشت و مکلا شد. در ۱۳۲۲ در مجلس چهاردهم به ریاست مجلس شورای ملی رسید و در ۱۳۲۸ به ریاست مجلس مؤسسان دوم برگزیده شد. در سال ۱۳۳۲ به سناتوری دوره دوم مجلس سنا انتخاب شد و سرانجام در سوم دی ۱۳۴۰ خورشیدی درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در عبدالعظیم سر قبر آقا به خاک سپرده شد.

منابعویرایش


پانویسویرایش

  1. مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران، جلد سوم صفحه 409
  2. http://fa.wikishia.net/view/سید_محمد_طباطبایی_سنگلجی
  3. اتحادیه، بیانی، منصوره، شیرین (۱۳۹۰). زن در تاريخ ايران معاصر (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی). انتشارات کویر. صص. ۹۸. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۴-۰۳۷-۴.