باز کردن منو اصلی

سیر حکمت در اروپا کتابی از محمدعلی فروغی است که جلد اول آن در سال ۱۳۱۰ منتشر شد. جلد دوم و سوم به ترتیب در سال‌های ۱۳۱۸ و ۱۳۲۰ انتشار یافت. این کتاب نخستین اثر دقیق و منظم از فلسفه غرب در ایران است.

محتویات کتابویرایش

این کتاب شامل سه جلد و یک ضمیمه‌است.[۱]

 • جلد اول
  • دیباچه
  • فصل اول / حکمای پیش از سقراط
  • فصل دوم / سقراط و افلاطون و ارسطو
  • فصل سوم / متأخرین از حکمای قدیم
  • فصل چهارم / حوزهٔ علمی اسکندریه و دورهٔ رومیان
  • فصل پنجم / علم و حکمت در اوایل قرون وسطی
  • فصل ششم / اسکولاستیک
  • فصل هفتم / تجدید حیات علم و ادب
  • فصل هشتم / فرنسیس بیکن
  • فصل نهم / دکارت
  • پیوست / گفتار در روش درست راه بردن عقل و طلب حقیقت در علوم (کلام دکارت)
 • جلد دوم
  • دیباچه
  • مقدمه
  • فصل اول / حکمای فرانسه در سدهٔ هفدهم
  • فصل دوم / اسپینوزا
  • فصل سوم / لایبنیتس
  • فصل چهارم / حکمای انگلیس در سدهٔ هفدهم
  • فصل پنجم / حکمای انگلیس در سدهٔ هیجدهم
  • فصل ششم / حکمای فرانسه در سدهٔ هیجدهم
  • فصل هفتم / کانت
 • جلد سوم
  • دیباچه
  • مقدمه
  • باب نخستین / حکمای اروپا در نیمهٔ اول سدهٔ نوزدهم
  • باب دوم / حکمای اروپا در نیمهٔ دوم سدهٔ نوزدهم

نقد و نظرویرایش

فروغی فایدهٔ تألیف سیر حکمت در اروپا را دو چیز می‌داند که یکی آشنایی دانش‌اندوزان با افکار حکمای باختر است و «دیگر این‌که مفتاح و روش نگارش فلسفهٔ جدید را به زبان فارسی امروزی به دست» می‌دهد.[۲]

پانویسویرایش

 1. فروغی، محمدعلی (۱۳۹۳). سیر حکمت در اروپا. تهران: زوار. شابک ۹۶۴ - ۴۰۱ - ۰۰۶ - X.
 2. نصری ع. رویارویی با تجدد. تهران. نشرعلم. ۱۳۸۶ ج۲. ص ۲۱