سیستم خنک‌کاری

(تغییرمسیر از سیستم خنک کاری)

این سیستم برای انتقال و دفع گرمای حاصل از یک منبع گرما به یک منبع سرد استفاده می‌شود . این سیستم در موتورهای احتراق داخلی، راکتورها، نیروگاه‌ها و در بخش‌های مختلف صنعت به اشکال گوناگونی دیده می‌شود.

سیستم خنک کاری موتور احتراق داخلیویرایش

این سیستم در موتورهای احتراق داخلی بر اساس گردش آب در اطراف بلوکه سیلندر و انتقال آن به رادیاتور کار می‌کند آب گرم اطراف سیلندر توسط لوله‌هایی به نام جنت به رادیاتور که یک مبدل گرما است برده می‌شود با عبور هوا از بین پره‌های رادیاتور گرما از آب به هوا منتقل می‌شود . آب خنک در این مرحله توسط واتر پمپ دوباره به بلوکه سیلندر فرستاده می‌شود.

منابعویرایش

  • The MotorVehicle Thirteenth Edition T.K. GARRETT CEng، FIMechE، MRAeS