سیستم ناهمگن

سیستم ناهمگن یا سیستم هتروژن، در ترمودینامیک، به سیستمی گفته می‌شود که از دو یا چند فاز مجزا ساخته شده باشد.

جستارهای وابستهویرایش