سیل بوژان در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۶ رخ داد و بر اثر آن بیش از ۱۰۰۰ نفر کشته و زخمی شدند.

سیل ۱۳۶۶ بوژان
تاریخ۲ مرداد ۱۳۶۶
مکانمنطقه بوژان نزدیکی نیشابور
نتیجهبیش از ۱۰۰۰ نفر کشته. تخریب چند روستا

منابع ویرایش