باز کردن منو اصلی

سینمای نو عنوان هفته‌نامه‌ای است که زیر نظر بنیاد سینمایی فارابی منتشر می‌شود. سردبیر این هفته‌نامه‌ جلیل اکبری صحت است.

سینمای نو
شماره ۲۰ شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۱
سردبیرجلیل اکبری صحت
دسته‌بندیفرهنگی، سینما، تئاتر، عکاسی
بسامدهفتگی
شرکتبنیاد سینمایی فارابی
کشور ایران
زبانفارسی

منابعویرایش