باز کردن منو اصلی

سینمای نو عنوان هفته‌نامه‌ای است که زیر نظر بنیاد سینمایی فارابی منتشر می‌شود. سردبیر این هفته‌نامه‌ جلیل اکبری صحت است.

سینمای نو
شماره ۲۰ شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۱
سردبیر جلیل اکبری صحت
دسته‌بندی فرهنگی، سینما، تئاتر، عکاسی
بسامد هفتگی
شرکت بنیاد سینمایی فارابی
کشور  ایران
زبان فارسی

منابعویرایش