سینما به روایت هیچکاک

سینما به روایت هیچکاک کتاب گفتگوی آلفرد هیچکاک است با فرانسوا تروفو.

سینما به روایت هیچکاک
نویسنده(ها)آلفرد هیچکاک
زبانفرانسوی
گونه(های) ادبیگفتگو

به فارسیویرایش

این کتاب به ترجمهٔ فارسیِ پرویز دوایی در ایران منتشر شده است.