سینما فرهنگ (شیراز)

سینما فرهنگ یک سینما در شهر شیراز، ایران است.

سینما فرهنگ
مکانشیراز، حافظیه - سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس
مالکسازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس
نوعداخل سالنی
ظرفیت۲۲۴ نفر
تأسیس۱۳ اسفند ۱۳۹۴

این سینما که در سال ۱۳۹۴ تأسیس شده هم‌اکنون متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس می‌باشد و دارای ۲۲۴ نفر ظرفیت می‌باشد.

منابعویرایش