سینه‌لختی

برهنگی بالاتنه

سینه‌لختی یا بی‌بالاتنگی به حالتی از ظاهر شدن زنان در مکان‌ها و معابر عمومی اشاره دارد که در آن بالاتنهٔ زن شامل پستان‌ها و نوک پستان‌ها قابل رؤیت و برهنه باشد. معادل این واژه برای مردان را بی‌پیراهنی است.

یک زن بی بالاپوش در نمایشگاه اورگن ۲۰۰۸

عریان بودن پستان زنان در بسیاری از جوامع بومی و ابتدایی بشر موضوعی کاملاً عادی بوده یا هنوز عادی است.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش