سی بمل (انگلیسی: B-flat) با مخفف (♭B) یک نت از نت‌های موسیقی است که نیم پرده دیاتونیک بالاتر از «لا» و نیم پرده کروماتیک پایین‌تر از «سی» صدا می‌دهد. «سی بمل» نت مترادف «لا دیز» محسوب می‌شود. یک «سی بمل» وسط یا (۴♭B) بر اساس زیروبمی، فرکانسی معادل (۴۶۶٫۱۶۴ هرتز) را داراست.

نت سی بمل

گام ویرایش

گام‌ها بر پایه نت «سی بمل» عبارتند از:

  • سی بمل ماژور: سی بمل، دو، ر، می بمل، فا، سل، لا، سی بمل.
  • سی بمل مینور تئوریک: سی بمل، دو، ر بمل، می بمل، فا، سل بمل، لا بمل، سی بمل
  • سی بمل مینور هارمونیک: سی بمل، دو، ر بمل، می بمل، فا، سل بمل، لا، سی بمل
  • سی بمل مینور ملودیک بالا رونده: سی بمل، دو، ر بمل، می بمل، فا، سل، لا، سی بمل
  • سی بمل مینور ملودیک پائین رونده: سی بمل، لا بمل، سل بمل، فا، می بمل، ر بمل، دو، سی بمل.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش


 
نت‌های موسیقی
سی دیز / دو  · دو دیز / ر بمل  · ر  · ر دیز / می بمل  · می / فا بمل  · می دیز / فا  · سل  · سل دیز / لا بمل  · لا  · لا دیز / سی بمل  · سی / دو بمل