سی بمل ماژور (انگلیسی: B-flat major) با مخفف (♭B) تنالیته ایست بر پایه نت سی بمل و طبق فواصل گام ماژور است.

سی بمل ماژور
گام نسبیسل مینور
گام موازیسی بمل مینور
نمایانفا ماژور
زیرنمایانمی بمل ماژور
مترادفلا دیز ماژور
مرکب از نت‌های
سی بمل، دو، ر، می بمل، فا، سل، لا

تعریف ویرایش

سی بمل ماژور از نت‌های: سی بمل، دو، ر، می بمل، فا، سل و لا تشکیل شده و علامت «سرکلید» آن شامل دو «بمل» است.

 
گام بالارونده و پایین رونده سی بمل ماژور در کلید سل

تنالیته همسایه آن سل مینور و تنالیته موازی آن سی بمل مینور است.

سی بمل ماژور تنالیته مناسبی برای سازهای بادی است، همانند کلارینت‌ها، ترومپت‌ها، ساکسوفون تنور و ساکسوفون سوپرانو است.

آثار در سی بمل ماژور ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش