شاخک

عضوی از بند بندپایان که برای حس کردن است

شاخک یک جفت از اعضای بدن بندپایان است که برای حس کردن مورد استفاده قرار می‌گیرد.شاخک‌ها به یک یا دو بخش اول سر بندپا متصل می شود.شکل شاخک‌ها به طور گسترده ای متفاوت هستند، اما همیشه از یک یا چند بخش متصل به هم تشکیل شده‌اند.در حالیکه آنها معمولاً دستگاه حسی هستند ،طبیعت دقیق چیزی که آنها حس می‌کنند و نحوهٔ احساس آنها در همهٔ گروه‌ها یکسان نیست.این حس ممکن است گوناگون شامل حس لمس، حرکت هوا، گرما، ارتعاش (صدا) و بویژه بو یا مزه باشد.[۱][۲] شاخک‌ها گاهی برای مقاصد دیگری اصلاح شده‌اند، مانند جفت‌گیری، پرورش فرزندان، شنا کردن، و حتی چنگ زدن به یک بستر.[۲] شاخک‌های لارو بندپایان با شاخک بندپایان بالغ متفاوت است.به عنوان مثال بسیاری از خرچنگ‌ها،اشکال لاروی قادر به شنا دارند که برای شنا از شاخک‌هایشان استفاده می‌کنند.

شاخک‌های دراز یک سوسک شاخک‌دراز

منابعویرایش

  1. Chapman, R.F. (1998). The Insects: Structure and Function (PDF) (4th ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. pp. 8–11. ISBN 0521570484.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ Boxshall, Geoff; Jaume, D. (2013). Functional Morphology and Diversity: Antennules and Antennae in the Crustacea. Oxford University Press. pp. 199–236.