شاخ‌بزیان

شاخ‌بزیان
Proboscidea louisianica2.jpg
Proboscidea louisianica
آرایه‌شناسی
فرمانرو: گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده): آستریدها
راسته: نعناسانان
تیره: Martyniaceae
Genera

See text.

شاخ‌بزیان یا مارتینیان (Martyniaceae) تیره‌ای از نعناسانان علفی یک یا چندساله‌است، گاه با ریشه غده‌ای، دارای چهار سرده و سیزده گونه که محدود به برّ جدید هستند؛ گیاهان این تیره کرکهای لعاب‌داری دارند که حالتی چسبناک و لزج به برگها و ساقه می‌دهد و میوه‌های آن قلابدار یا شاخدار است.

منابع

واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی. دوره ۸. سال ۱۳۹۰.