شاخ‌چهرگان

تیره‌ای از شاخ‌چهرگان
سراتوپسید
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین, ۷۹ تا ۶۶ میلیون سال پیش
Styracosaurus albertensis skull 02.jpg
سراتوپسید، Ceratopsidae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان
زیرراسته: شاخ‌پایان

سراتوپسید (نام علمی: Ceratopsidae) نام یک تیره از زیرراسته شاخ‌چهرگان است.

منابع

پیوند به بیرون