شارل دوم، پادشاه ناوار

چارلز دوم یا چارلز خبیث پادشاه ناوار بین سال‌های ۱۳۳۲ میلادی تا هنگام مرگش در سال ۱۳۸۷ میلادی بود. وی نقش مهمی در جنگ صدساله داشت.

مرگ

بعد از اینکه که برای درمان یک بیماری در باندی آغشته به برندی پیچیده شده بود، یکی از خدمت‌کاران اشتباهاً بانداژ را روی آتش قرار داد و وی زنده زنده در آنش سوزانده شد.[۱]

منابع

  1. Barbara Tuchman;A Distant Mirror, 1978, Alfred A Knopf Ltd