شانزدهمین مراسم گلدن گلوب

۱۶مین مراسم گلدن گلوب برای ارج نهادن به بهترین فیلم سال ۱۹۵۸ در ۵ مارس سال ۱۹۵۹ برگزار شد.

شانزدهمین مراسم گلدن گلوب
تاریخ۵ مارس ۱۹۵۹

دنی کی اولین بازیگری است که توانسته دو بار بهترین بازیگر مرد فیلم کمدی یا موزیکال شود.

دیوید نیون نیز اولین بازیگر مردی است که یکبار برای بهترین بازیگر نقش اول و یکبار برای بهترین بازیگر فیلم کمدی برنده گلدن گلوب شده‌است

روسالیند راسل دومین بازیگری است که توانسته سه بار گلدن گلوب دریافت نماید وی قبل از این بار برنده بهترین بازیگر نقش اول زن شده بود. و وی اولین بازیگری است که دو بار برای بهترین بازیگر زن ئ یکبار برای بهترین بازیکر مکمل گوی زرین را تصاحب کرده‌است

برندگان و نامزدهاویرایش

فیلم سینماییویرایش

جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم – درامویرایش

ستیزه‌جویان

جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم – موزیکال یا کمدیویرایش

عمه میم

جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم – موزیکال یا کمدیویرایش

ژی‌ژی

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – فیلم درامویرایش

دیوید نیونمیزهای تک‌نفره

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن – فیلم درامویرایش

سوزان هیواردمی‌خواهم زنده بمانم!

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – فیلم موزیکال یا کمدیویرایش

دنی کیمن و سرهنگ

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن – فیلم موزیکال یا کمدیویرایش

روزالیند راسلعمه میم

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مردویرایش

برل آیوزکشور بزرگ

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل زنویرایش

هرمایونی جینگولدژی‌ژی

جایزه گلدن گلوب بهترین کارگردانیویرایش

وینسنت مینلیژی‌ژی

جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبانویرایش

Das Mädchen Rosemarie (West Germany)
L'Eau vive (France)
جاده یک‌ساله (Yugoslavia)

جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم انگلیسی‌زبانویرایش

A Night to Remember

Best Film - Promoting International Understandingویرایش

مسافرخانه ششمین خوشبختی

Samuel Goldwyn International Film Awardویرایش

دو چشم و دوازده دست

Henrietta Award (World Film Favorite)ویرایش

راک هادسن
دبورا کار

Televisionویرایش

جایزه گلدن گلوب بهترین مجموعه تلویزیونی – موزیکال یا کمدیویرایش

The Ann Sothern Show
Letter to Loretta
The Red Skelton Show
Toast of the Town
Tonight!

Most Promising Newcomer - Maleویرایش

برادفورد دیلمن
جان گوین
افرم زیمبالیست جونیور

Most Promising Newcomer - Femaleویرایش

لیندا کریستال
سوزان کنر
تینا لوئیس

Achievement in Televisionویرایش

رد اسکلتون

Special Awardویرایش

David Ladd (For best juvenile actor)
شرلی مک‌لین (For most versatile actress)

جایزه گلدن گلوب سیسیل بی. دمیلویرایش

موریس شوالیه

منابعویرایش