شاهدخت تیشی، یومه‌ایمون-این (به ژاپنی: 禎子内親王 Teishi Naishinnō)؛ ۱۵ اوت ۱۰۱۳ – ۳ فوریهٔ ۱۰۹۴) سومین دختر امپراتور سانجو و یکی از همسران امپراتور گو-سوزاکو و همچنین مادر امپراتور گو-سانجو بود.

شاهدخت تیشی
امپراتریس‌های ژاپن
تصدی۱۰۳۷–۱۰۵۱
زاده۱۵ اوت ۱۰۱۳
درگذشته۳ فوریهٔ ۱۰۹۴ (۸۰ سال)
همسر(ان)امپراتور گو-سوزاکو
فرزند(ان)
خانداندودمان یاماتو
پدرامپراتور سانجو
مادرفوجیوارا نو کنشی
60 امپراتور دایگو
61 امپراتور سوزاکو62 امپراتور موراکامیشاهزاده کانه‌آکیرامیناموتو نو تاکاآکیرا
شاهزاده هیروهیرا63 امپراتور ری‌زیشاهزاده مونه‌هیراشاهزاده تامه‌هیرا64 امپراتور آنیوشاهزاده آکی‌هیراشاهزاده توموهیرا
65 امپراتور کازان67 امپراتور سانجو66 امپراتور ایچیجومیناموتو نو موروفوسا
(منشعب شدن موراکامی گنجی)
شاهزاده آتسوآکیراشاهدخت تیشی
همسر امپراتور گو-سوزاکو
68 امپراتور گو-ایچیجو69 امپراتور گو-سوزاکو
70 امپراتور گو-ریزی71 امپراتور گو-سانجو

منابع ویرایش