شاهنشاهوند نام یک قبیله پادشاهی گیلک اهل روستای داخل در شهر آستانه اشرفیه گیلان بود. یکی از اعضای قبیله، لیلی بن نعمان، در اوایل سده دهم به عنوان پادشاه گیل‌ها حکومت کرد، تا اینکه در سال ۹۲۱ میلادی در نبرد با سامانیان کشته شد.

تاریخچه ویرایش

 
نقشه شمال ایران

به قبیله شاهنشاهوند برای اولین بار در زمان حکومت تیرداذ اشاره شده‌است.

منابع ویرایش

  • Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". In Frye, R. N. (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198–249. ISBN 978-0-521-20093-6. Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". In Frye, R. N. (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198–249. ISBN 978-0-521-20093-6. Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". In Frye, R. N. (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198–249. ISBN 978-0-521-20093-6.
  • Madelung, W. "GĪLĀN iv. History in the Early Islamic Period". Encyclopaedia Iranica, Online Edition. Retrieved 27 February 2016.