شاه‌کوه

(تغییرمسیر از شاهکوه)

شاه‌کوه یا شاهکوه ممکن است به یکی از این موارد اشاره کند:

  • شاه کوه علیا: روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان در استان گلستان ایران می باشد؛ شاهکوه علیا روستایی واقع در جنوب شهرستان گرگان بوده و از طریق جاده جنگلی توسکستان به روستا ختم می شود. هرچند در حال حاضر در محل اصلی شاهکوه بالا کسی اقامت ندارد، اما این روستا از روستاهای بزرگ و پرجمعیت و از قدیمي‌ترین روستاهای استرآباد است.روستاي شاهكوه بالا در اقلیم کوهستانی قرار دارد و دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است و 2530 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. رشته کوه گاوکشان کوه دیگری که در اطراف روستای شاهکوه در گرگان قرار دارد رشته کوه گاوکشان است که در ۶ کیلومتری جنوب غربی این روستا قرار گرفته و با ارتفاع ۳۸۱۳ ماری یکی از بلندترین ارتفاعات استان گلستان به شمار می رود. دامنه‌های شمالی این کوه به شهرستان گرگان و دامنه‌های جنوبی آن به شهرستان‌های شاهرود و دامغان مشرف است.
  • شاه‌کوه سفلی: روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان در استان گلستان ایران
  • شاه‌کوه (نائین): روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نائین در استان اصفهان ایران