شاهیوند

از طوایف بزرگ و سلحشور کوهدشت

شاهیوند یکی از ایلات لرستان است.[۱] بیشتر جمعیت این ایل ساکن شهرستان چگنی، سپس شهرستان کوهدشت، شهرستان دلفان و خرم آباد است.هرچند به شکل پراکنده در ایلام،شمال خوزستان،شرق کرمانشاه،نهاوند و ملایر در جنوب همدان،قم و تهران نیز ساکن هستند.[۱]

شاهیوند
مناطق با جمعیت چشمگیر
 ایران: ساکن در استان لرستان
زبان‌ها
زبان لکی
دین
شیعه

ایل شاهیوند دارای جمعیتی بالغ بر ۶۰۰۰۰ نفر می باشد در کتاب تاریخ ایلات و طوایف لرستان، نوشته آقای محمدرضا والی‌زاده معجزی، شش بار و در صفحات 3،286،406،54،547،642 به نام "شاهیوند" اشاره شده، که شاهیوندها را از اکراد پشتکوه(ایلام) دانسته و همچنین اشاره شده که: با توجه به مدارکی از قبیل سنگ قبور و غیره که در دست می باشد، شاهیوندها ابتدا در منطقه "خاوه دلفان" سکونت داشته اند و معلوم نیست به چه سبب آن جا را ترک گفته اند. قابل ذکر است که شاهیوند های شهرستان دلفان اکنون در مناطق مرکزی، جنوب و جنوب شرقی بخش میربگ واقع در شهرستان دلفان ساکن هستند و زندگی می کنند.

طوایف ایل شاهیوندویرایش

ایل شاهیوند شامل چهار طایفه اصلی "حسکه"، "علکه" ، "نرگس دول(نرسول)" و "گورینوا(گرگین آباد)" می باشد.

طایفه حسکه شامل تیره های(هوز): هوز چال چال،هوز بهرام،هوز قووای، هوز کریم خان،هوز بێ باوەڵ، هوز حسن گار،هوز کەچلەڵ،هوز صفرعلی(صفرآلی) ، هوز چەم زکریا و...

طایفه علکه: هوز خاطره، هوز کُل کُل، هوز لێوەل، هوز علیمراد وزکور، هوز زنگی ون و...

طایفه گرینوا(گرینوای): هوز گنجعلی، هوز قرانعلی، هوز ندرویس(سراو)، هوز قهرمان(کال کاو)، هوز چراخ ویس، هوز((چیاچمن-وزم و ایمانی(یک تیره هستند))، هوز((چراخعلی-گوجرعلی و صیه(یک تیره هستند))،

هوز گورجی، هوز غله و...

طایفه نرسول(نرگس دول):

-آبادی هایی که در سردسیر(شهرستان دلفان) ازطایفه "هوز نَرسول" هستند شامل:

-میرزاآباد (علوس یا علی دوس)

-چراغ آباد (نوم جو)

-ملک آباد (سراو)

-یوسف آباد (علمنی)

-دمباغ

رستم آباد

و شاید در دیگر آبادی ها...


آبادی هایی که در گرمسیر(شهرستان چگنی) از طایفه "هوز نَرسول" هستند شامل :

-بلوبان(بلوط بان)

-چم دشتی

-ریخته کوه وَرپَل

-کتل

-انارستان

-درمره

-شترمل(هشترمل)

-تازه آباد سیاچم

-گلم کبود(گولوم کاو)

-چم دانه (چم دونه)

-و شاید در دیگر آبادی ها...

منابعویرایش

  • امان‌الهی بهاروند، سکندر (۱۳۹۳). قوم لر. تهران: نشر آگه. شابک ۹۶۴-۳۲۹-۱۳۵-۹.
  • محمدرضا والی زاده معجزی (۱۳۹۶). تاریخ ایلات و طوایف لرستان. خرم آباد: اردی بهشت جانان. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۲۲-۱۳-۵.
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ امان‌الهی بهاروند، قوم لر، ۱۶۵.