شاهیوند یکی از طایفه‌های ایل دلفان است.[۱] بیشتر جمعیت این طایفه ساکن شهرستان کوهدشت و سپس شهرستان دوره و شهرستان دلفان است.[۱]

شاهیوند
کل جمعیت

نامشخص

نواحی با بیشترین جمعیت
 ایران: ساکن در استان لرستان
زبان‌های رایج
زبان لکی
ادیان و مذاهب
شیعه

پانویس

منابع

  • امان‌الهی بهاروند، سکندر (۱۳۹۳). قوم لر. تهران: نشر آگه. شابک ۹۶۴-۳۲۹-۱۳۵-۹.