شاه جهان دوم؛ (ژوئن ۱۶۹۶ – ۱۹ سپتامبر ۱۷۱۹) برای دورهٔ کوتاهی پادشاه گورکانی و جانشین برادرش رفیع الدرجات بود.

شاه‌جهان دوم
یازدهمین پادشاه گورکانی هند
سلطنت۶ ژوئن – ۱۹ سپتامبر ۱۷۱۹
تاج‌گذاری۸ ژوئن ۱۷۱۹ در قلعهٔ سرخ، دهلی
پیشینرفیع‌الدرجات
جانشینمحمدشاه گورکانی
نایب السلطنهبرادران سید (۱۷۱۹)
زادهژوئن ۱۶۹۶
درگذشته۱۹ سپتامبر ۱۷۱۹
بدیاپور، نزدیک فاتح‌پور سیکری
آرامگاه
مقبره خواجه قطب الدین کمال، دهلی
نام کامل
رفیع الدین محمد رفیع الدولت شاه جهان دوم
خانداندودمان تیمور
پدررفیع‌الشأن
مادرنورالنسا بیگم

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش