شاه محمود درانی

(تغییرمسیر از شاه‌محمود درانی)

شاه‌محمود درانی چهارمین پادشاه افغانستان از سلسله دُرانی (اَبدالی) و پسر تیمورشاه درانی می‌باشد.

شاه‌محمود درانی
پادشاه افغانستان
Mahmud Shah Durrani.jpg
دورانسلسله درانی
از ۱۸۰۱-۱۸۰۳
از ۱۸۰۹تا۱۸۱۸
زادروز۱۷۶۹
درگذشت۱۸ آوریل ۱۸۲۹ (۵۹-۶۰ ساله)
پیش ازشاه شجاع درانی و سلطان علی شاه درانی
پس اززمان‌شاه درانی و شاه شجاع درانی
دودمانسلسله درّانی
پدرتیمورشاه درانی

منابعویرایش