شاه‌نشین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از شاه‌نشین (کوه))

شاه‌نشین مفهمومی در معماری ایرانی‌ست.

شاه‌نشین همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: