شاه رومانیایی‌ها

شاه رومانیایی‌ها (به رومانیایی:Regele Românilor) لقب شاهان پادشاهی رومانی از ۱۸۸۱ تا ۱۹۴۷ میلادی بود. در ابتدای این دوره، رومانی از امپراتوری عثمانی مستقل شد و در پایان آن، جمهوری خلق رومانی جایگزین سلطنت شد و آخرین شاه رومانی، میخاییل اول وادار به کناره‌گیری گردید. لازم به ذکر است که میخاییل اول رومانی در سال ۲۰۱۷ درگذشته است.

شاهان رومانی (۱۸۸۱-۱۹۴۷) ویرایش

نام دوره زندگی آغاز سلطنت پایان سلطنت توضیحات خاندان نشان خاندان عکس
کارول اول ۲۰ آوریل ۱۸۳۹ - ۱۰ اکتبر ۱۹۱۴ (۷۵ سالگی) ۱۵ مارس ۱۸۸۱ ۱۰ اکتبر ۱۹۱۴ - هوهن‌زولرن-زیگمارینگن
فردیناند اول ۲۴ اوت ۱۸۶۵ - ۲۰ ژوئیه ۱۹۲۷ (۶۱ سالگی) ۱۰ اکتبر ۱۹۱۴ ۲۰ ژوئیه ۱۹۲۷ برادرزاده کارول اول هوهن‌زولرن-زیگمارینگن
میخاییل اول دوره نخست ۲۵ اکتبر ۱۹۲۱ - ۵ دسامبر ٢۰۱٧ (٩۶ سالگی) ۲۰ ژوئیه ۱۹۲۷ ۸ ژوئن ۱۹۳۰ نوه فردیناند اول هوهن‌زولرن-زیگمارینگن
کارول دوم ۱۵ اکتبر ۱۸۹۳ - ۴ آوریل ۱۹۵۳ (۵۹ سالگی) ۸ ژوئن ۱۹۳۰ ۶ سپتامبر ۱۹۴۰ پسر فردیناند اول هوهن‌زولرن-زیگمارینگن
میخاییل اول دوره دوم ۲۵ اکتبر ۱۹۲۱ - ۵ دسامبر ٢۰۱٧ (۹۶ سالگی) ۶ سپتامبر ۱۹۴۰ ۳۰ دسامبر ۱۹۴۷ پسر کارول دوم هوهن‌زولرن-زیگمارینگن

نشان‌ها ویرایش

منابع ویرایش