شاه لیر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

شاه لیر نمایشی از شکسپیر و الهام گرفته از افسانهٔ لیر بریتانیایی است و ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد: