شاه کبرا (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

شاه کبرا درازترین مار سمی جهان است؛ هچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: