شاه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

شاه، عنوانی است که به پادشاه و فرمانروای در حال حکومت اطلاق می‌شود.

شاه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: