شاپور (پسر کاووس)

شاهزادهٔ ساسانی
(تغییرمسیر از شاپور پسر کاووس)

شاپور پسر کاووس از شاهزادگان ساسانی بود. او با پدرش که برای جنگ با انوشیروان بر سر تخت پادشاهی از طبرستان به مدائن می‌رفت، همراه شد ولی شکست خوردند و مانند پدرش به زندان افتاد. انوشیروان، کاووس را کشت ولی شاپور را در مدائن نگه داشت.[۱] فرزند شاپور یعنی باو در دورهٔ خسرو پرویز به فرمانروایی طبرستان گماشته شد.

شاپور
شاهزادهٔ ساسانی
فرزند(ان)باو
پدرکاووس
پیشهنجیب‌زاده

منابع ویرایش

  1. «سرواژهٔ شاپور در فرهنگ دهخدا». واژه‌یاب.