شبانکاره (فارس)

ایل شبانکاره کرمانشاه در اصل شیرازی هستند بسیاری از آنها ساکن بخش گهواره از قلعه قاضی تا گهواره و حتا سرپل ذهاب ساکن شده اند شما حتا از گویش کاکه که همدیگر را خطاب میکنند میتوان به واژه کاکو در مناطق شیراز رسید از لحاظ ژنتیکی مشابهت صددرصدی آنها قابل اثبات است علت اصلی دوری از وطن تبعید و کوچ اجباری به غرب ایران و حتا سلیمانیه عراق است ایل شبانکاره فرجام کوردهای شبانکاره چه شد؟ چه رویداد مهمی از سرنوشت آنها در ذهن شما ماندگار شده است؟

_ دو اتفاق مهم برای آنها رخ داد. اینها دائم در جنگ بوده اند. روزگاری کرمان تسخیر می کنند و و یک مورد تا خلیج فارس را تحت تصرف داشته اند. البته با پادشاه هرمزگان هم در ارتباط بوده اند. در زمان هلاکوخان می بینیم که این کوردها قدرتمند شده اند. در سال 658 بین هلاکوخان و شبانکارگان جنگی رخ می دهد و پادشاه شبانکاره کشته می شود. از این زمان به بعد شبانکاره خراج گذار مغول می شود. در سال 776 امیر مبارزالدین پادشاه آل مظفر به شهر تاریخی" ایگ" پایتخت کوردهای شبانکاره حمله می کند و آخرین پادشاه شبانکارگان به نام "ملک اردشیر" فرار می کند و برای همیشه حکومت اینها از بین می رود. از سال 850 هجری قمری به بعد هم معلوم نیست که این کوردها کجا رفته اند. مطالعات ما نشان می دهد که تعداد 10 تا 12 روستا در ایران به نام شبانکاره وجود دارد که تأثیر و ردپای اینها را نشان می دهد. شهری در شهرستان برازجان به نام شبانکاره داریم و در استان کرمانشاه چند روستا داریم که از کردهای شبانکاره هستند و به زبان کردی صحبت می کنند. در سلیمانیه عراق شبانکاره زیاد داریم. مثلاً در یک منطقه 73 روستا که ساکنانش کرد شبانکاره هستند، وجود دارد که به این طرفها کوچ کرده اند. اما اینکه آیا کوچ اجباری دولتی و یا کوچ تبعیدی و دراثر خشکسالی بوده، هنوز اطلاعی در دست نیست. اما در زمان اتابک خان فارس، یکی از شاهزادگان شبانکاره به یکی از اتابکها پناهنده می شود. تاریخ دقیق این رویداد مشخص نیست. این شاهزاده شبانکاره، چنان در آنجا به اتابکها نزدیک می شود که حتی علیه شبانکارگان وارد جنگ می شود. یک روز اتابک خطاب به این شبانکاره می گوید که"چیزی از من طلب کن". این شاهزاده شبانکاره هم می گوید:"به من فرمان بده". اتابک هم فرمان"شولستان" را می دهد. شولستان منطقه ای در فارس بوده که پیشینه شناسی آن به زمان قبل از حضور ممسنی ها می رسد. این شاهزاده شبانکاره در منطقه شولستان پادشاهی لورها را تشکیل می دهد. شبانکاره یا طوایف شبانکاره نام ایلی ساکن در استان فارس است. شبانکاره ها پادشاهی ساسانیان را تاسیس کردند. ییلاق آنها کوهستان میانه میمند و فیروزآباد و صیمکان و قشلاق آنها در جلکاء و صیمکان است. در فارس‌نامه (ابن بلخی) در خصوص نام این طایفه آمده است:[۱] «نصب شاهان شبانکاره به اردشیر بابکان می‌رسد و پیش از استیلای دولت اسلامی بر مملکت، اسلاف شبان‌کاره‌ها را اسپهبدان فارس می‌گفتند و گله و رمه های بزرگی داشتند.»

شبانکاره فارس در نزدیکی بخش میمند قرار دارد و به مانند سایر مناطق میمند به باغستان های گل محمدی، انگور عسکری و پرورش زنبور عسل شهرت دارد.[نیازمند منبع] طایفه های بزرگ در شبانکاره کنونی غضنفری و ساسانی می باشد.[نیازمند منبع]


جستارهای وابسته

منابع

  1. ابن بلخی (۱۳۴۳فارسنامه، به کوشش علی‌نقی بهروزی.، شیراز: اتحادیه مطبوعاتی فارس، ص. ۲۳۴