باز کردن منو اصلی

شبکه بدامن (BEDAMN ) که در چارچوب همکاری اینتلیجنس سرویس و سازمان سیا با همکاری سازمان اطلاعات و وظایف ویژه (موساد) بر مبنای امکانات غنی بومی سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا و بودجه کلان سیا آغاز شد و مسؤولیت آن به عهده شاپور ریپورتر قرار گرفت.

در تیم عملیات انتشاراتی و دروغ‌پراکنی انگلیسی‌ها در ایران دکتر زنر و خانم لمبتون قرارداشتند که به‌ویژه برای همکاری با «شرکت نفت ایران و انگلیس» از سوی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا به ایران اعزام شده بودند؛ و در تیم سیا، ریچارد کاتم مسوول جنگ روانی و جعل مدارک سیاسی در دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت بود. عملیات بدامن بر دو محور متمرکز بود: عملیات نفوذی – سیاسی و عملیات تبلیغی – فرهنگی.

وظیفه این سازمان بر اساس یک هدف برنامه‌ریزی و سازماندهی می شد ، جعلیات و ایجاد اختشاش و آماده سازی جامعه برای یک کودتا و یا براندازی نظام بر علیه آحاد جامعه و از بین بردن تمامی ساختار‌های اجتماعی و تشکل‌های مردمی بود .

اولین پرژه این سازمان در کودتای 1953 عملیات با عنوان تی‌پی‌آژاکس (TPAjax) برنامه‌ریزی و سازمان دهی شد ، که منجر به سرنگونی دولت مصدق و پاکسازی حزب توده ایران نمود

با در اختیار داشتن منابع مالی گسترده و پشتیبانی اطلاعاتی 3 سازمان جاسوسی اقدام به اجیر کردن تطمیع افرادی نظیر شعبان جعفری (بی‌مخ) ، هفت کچلان ، طیب حاج رضایی (یکی از این افراد که به عنصری دولتی بدل شده بود و در راستای امیال حکومتی گام بر می‌داشت، طیب حاج‌رضایی بود. نقش او را به طور گسترده در حادثه 9 اسفند 1331، کودتای  28 مرداد 1332، دخالت در حوزه‌های انتخاباتی مجلس هجدهم و درگیری با عوامل ملی‌گرای مخالف شاه می‌توان مشاهده کرد) اقدام به کشتار دوست دارن مصدق و اعضای حزب توده ایران اکبر محجوبیان که در خاطرات خود وضعیتی را ترسیم می‌نمود که ، این اوباش خود فروخته در کنار خیابان احشاء مردمی را که در حزب توده فعالیت داشتند را خریداری می‌نمودند .

دومین پروژه مشترک بدامن عملیات تبلیغی – فرهنگی بود که گروه وسیعی از نویسندگان و روزنامه نگاران و روشنفکران ده‌ها نشریه و روزنامه را در خدمت داشتند. از مهم‌ترین اعضای شبکه مطبوعاتی و روشنفکری بدامن باید به: نصرت الله معینیان، دکتر مظفر بقائی کرمانی، علی جواهر کلام و ... اشاره کرد.

بخشی از کارکرد شبکه شاپور ریپورتر به جعلیات اختصاص داشت که بر محور بزرگ نمایی خطر کمونیسم استوار بود و بیشتر به منظور تحریک روحانیون ساده اندیش و غیر سیاسی و توده مردم علیه وضع موجود و جلب همدردی آنان با محمدرضا شاه به عنوان تضمین کننده کشور در مقابل سلطه کمونیسم به کار می‌رفت. یکی از ماهرانه‌ترین و معروف‌ترین جعلیات شاپور ریپورتر، خاطرات مجعول ابوالقاسم لاهوتی است. کتاب فوق توسط شاپورجی تقریر و توسط علی جواهر کلام تحریر شد و دو صفحه اول آن به خط عباس شاهنده نوشته شد و توسط چاپخانه فرمانداری تهران به چاپ رسید.

مارک گازیوروسکی در رابطه با شبکه مطبوعاتی «بدامن» که از سوی سازمان سیا در ایران ایجاد شده بود، چنین می‌نویسد:

«بدامن، یک برنامه تبلیغاتی و سیاسی بود که از طریق شبکه‌ای به سرپرستی دو تن ایرانی با نام‌های رمز «نرن» (شاهپور ریپورتر ) و «سیلی» (اسد الله علم )اداره می‌شد و ظاهراً بودجه سالانه‌ای معادل به یک میلیون دلار داشت. در بخش تبلیغات، «بدامن»، مقالات و کاریکاتورهای ضد کمونیستی تهیه و در اختیار جراید ایران می‌گذاشت. هم چنین پخش کتب و نشریاتی در انتقاد از اتحاد جماهیر شوروی و حزب توده ایران و شایعه پراکنی و غیره را انجام می‌داد. بخش عملیات که به اصطلاح «سیاه» نام داشت، در جهت رو گردانی ایرانیان از حزب توده ایران، وسیله گروه‌های مزدور خیابانی، برای درهم ریختن تظاهرات توده ای‌ها و کمک‌های مالی به سازمان‌های راست گرای ضد کمونیست، مانند احزاب «سومکا» و «پان ایرانیسم» که پیوسته در خیابان‌های تهران با دستجات توده‌ای زد و خورد می‌کردند، رهبری می‌شد.»

با توجه به رویکرد‌های این سازمان در مقاطع مختلف زمانی ، میتوان الگو‌های رفتاری این سازمان مخوف را همکنون نیز میتوان رصد نمود

مطمنا اطلاعات کم و اندکی که از این سازمان در اختیار عموم جامعه قرار میگیرد بسیار ناچیز است ، مدارک و مستنداتی درباره فعال بودن این سازمان در زمان حال وجود ندارد

اما میتوان همان عملکردهای این سازمان جاسوسی را در موضوعات تبلیغاتی ، نشر اکاذب را در راستای از بین بردن تشکل‌های مردمی و ایجاد انقلاب و هرج و مرج را کماکان میتوان مشاهده نمود .

منابعویرایش