شبکه جهانی جام جم

شبکۀ تلویزیونی فارسی‌زبان ایرانی

الگو:جعبه کانال تلویزیون =</ref>

این شبکه با هدف نشان دادن میراث فرهنگی گرانبهای ایران، بیان توسعهٔ اجتماعی در ابعاد گوناگون درون ایران، تقویت هویت ملی، و ایجاد پلی فرهنگی با ایرانیان خارج از کشور از سال ۱۳۷۶ با پخش شبکهٔ جام جم ۱ در قارهٔ اروپا آغاز به کار کرد.

شعار این شبکه «پنجره مهر ایران و ایرانی» است.

== از ساعت ۱۸ روز ۲۷ دی ۱۳۹۳، بنابه سیاست‌های وقت سازمان صدا و سیما، هر سه کانال در یک شبکه ادغام شد که تا ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ برای هر سه قاره برنامه پخش می‌کرد. با تغییر سیاست‌های سازمان صدا و سیما در زمان مدیریت ملکی، از ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ پخش برنامه‌های شبکهٔ جام جم در قالب سه کانال، دوباره از سر گرفته شد.

برنامه‌ها ویرایش

برنامه‌های این شبکه‌ها از تولیدات داخلی صدا و سیما یا خود شبکه تأمین می‌شود.

مدیریت ویرایش

این شبکه به منظور تولید، انتخاب و پخش برنامه برای ایرانیان و فارسی‌زبانان بیرون از کشور از سه ادارهٔ کل، هفت گروه برنامه‌ساز و چند واحد تشکیل شده‌است.

نشان واره‌ها ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش