شبکه ستاره‌ای

(تغییرمسیر از شبکه ستاره)
توپولوژی ستاره

رایانه‌ها به وسیله کابلها به قطعه مرکزی بنام هاب متصل شده‌اند سیگنالهای رایانه فرستنده از طریق هاب به تمام کامپیوترهای شبکه اتصال می‌یابند. شبکه ستاره‌ای مدیریت و منابع متمرکز دارد.اگر قطعه مرکزی خراب شود کل شبکه از سرویس دهی خارج می‌گردد. اگر یک رایانه یا کابلی که ان را به هاب متصل می‌سازد خراب شود فقط رایانه خراب از ارسال یا دریافت داده‌های شبکه ناتوان است مابقی شبکه به طور عادی کار می‌کند.

منابعویرایش

نام کتاب: آشنای با شبکه - مولف : مهندس مجید مولایی - آماده سازی و نظارت بر چاپ اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی.