باز کردن منو اصلی

شبکه (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

شبکه مجموعه یا سیستم درون‌پیوندیِ انسانی یا فیزیکی است که دسترسی به قابلیت یا توانایی خاصی را در محدوده‌ای از مکان و زمان فراهم می‌کند.

شبکه ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:

علمویرایش

فناوری و ارتباطاتویرایش

فیلمویرایش