شحنه (شحنة)، اصطلاح و عنوانی در تاریخ اسلام طی قرون میانه به معنی «مسئول نظامی»، «پاسبان» و یا «ضابط» است. این عنوان مختص ترکان سلجوقی در عراق است که قدرت خویش را بر خلافت عباسی تحمیل و اعمال می‌کردند.

فهرس شحنه‌ها ویرایش

بغداد ویرایش


منابع ویرایش