شرابه تخمدانی

قیف‌دیسه (انفاندیبولوم) قسمت خارجی لوله رحمی است که به شکل شیپوری بوده و در انتها لبه آن ریش‌ریش است که به هر کدام از آنها شرابه (فیمبر) می‌گویند که یکی از این شرابه‌ها که از بقیه درازتر است و به انتهای فوقانی تخمدان می‌چسبد شرابه تخمدانی شرابهٔ تخمدانی (انگلیسی: Ovarian Fimbria‎) یا شرابهٔ لوله زهدانی (انگلیسی: Fimbriae of uterine tube‎) نام دارد.

شرابهٔ تخمدانی
Basic Female Reproductive System (English).svg
Uterus and uterine tubes
Illu ovary.jpg
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینfimbriae tubae uterinae
TA98A09.1.02.004
TA23489
FMA18308

وظیفه شرابهٔ تخمدانی گرفتن تخمک از تخمدان و حمل آنها به داخل لوله رحم است.

منابعویرایش