باز کردن منو اصلی
جهت‌های جغرافیایی
Compass Rose English East.svg
شمال شرقی
جنوب شرقی
جنوب (نیمروز)
جنوب غربی
شمال غربی

شرق یکی از چهار جهت اصلی در جغرافیا است. خاور واژه‌ای پارسی برابر با شرق عربی است. گرچه در ابیات رودکی باختر بعنوان شرق نام برده شده است. ولی در شاهنامه فردوسی خاور به معنای شرق و باختر به معنای غرب معرفی گشته است که در ابیات دوره اسلامی نیز بر همین منوال شاهنامه بعنوان غرب بکار رفت.

کاربردهای قدیمیویرایش

البته در اصل خاور در زبان پارسی، بازماندهٔ واژهٔ خوربران یا «خوروران» (جای بردن خورشید، جای غروب خورشید) یعنی غرب است.[۱] در پارسی به شرق، خورآران گفته می‌شد که سپس به «خورآسان» بدل گشت (که همین نام را روی استان خراسان گذاشتند زیرا شرق ایران بزرگ بود) و به شمال «اپاختر» (واژهٔ امروزی باختر نیز که به غرب گویند بازماندهٔ اپاختر است) گویند. واژه «خورآران» به معنی آورندهٔ خور و واژهٔ «خوربران» به معنی برندهٔ خورشید است.

فرهنگ فارسی عمید و لغت‌نامه دهخدا این را تأیید می‌کند. مثلاً در بیتی از رودکی، «مهر دیدم بامدادان چون بتافت، از خراسان سوی خاور می‌شتافت» یا در بیتی از خاقانی «چون پخت نان زرین اندر تنور مشرق، افتاد قرص سیمین اندر دهان خاور» به معنی اصیلش آمده‌است.

خاور در بعضی از لغت‌نامه‌های قدیمی‌تر، از جمله برهان قاطع و آنندراج، به هر دو معنی ذکر شده‌است.

رودکی آورده‌است:[۲]

از خراسان به‌روز، طاووس‌وَشسوی خاور، می‌خرامد شاد و خَوش
کآفتاب آید به‌بخشش زی بَرهروی گیتی سبز گردد یکسره
مهر دیدم، بامدادان چون بتافتاز خراسان سوی خاور می‌شتافت
نیم‌روزان بر سرِ ما برگذشتچو به خاور شد ز ما نادید گشت
رودکی

فردوسی آورده‌است:[۳]

روان اندرو گوهر دلفروزکزو روشنایی گرفتست روز
ز خاور برآید سوی باخترنباشد ازین یک روش راست‌تر
اَیا آنکه تو آفتابی همیچه بودت که بر من نتابی همی
فردوسی

منابعویرایش

جستارهای وابستهویرایش