شرمساری

یکی از گروه چهار نفره بطرز وحشتناک دمر وار عملکرد و شرمسار از گفتن و نوشتن ؟ تفسیر شود

شرمساری یا شرمندگی یک عاطفه اجتماعی است که در روابط اجتماعی بعضی افراد ظاهر می‌شود.

نمایش بیرونی حس شرم و خجالت کودکانه در برابر یک عکاس که از او عکس می‌گیرد.

این حالت از احساس درونی خود را کم‌تر پنداشتن در برابر فرد مقابل حاصل می‌شود و در برخی موارد آنقدر شدت می‌یابد که تمامی دیگر حالات اجتماعی را مختل می‌سازد و فرد افسرده می شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش