شرمساری

یکی از گروه چهار نفره بطرز وحشتناک دمر وار عملکرد و شرمسار از گفتن و نوشتن ؟ تفسیر شود
نمایش بیرونی حس شرم و خجالت کودکانه در برابر یک عکاس که از او عکس می‌گیرد.

شرمساری یا شرمندگی یک عاطفه اجتماعی است که در روابط اجتماعی بعضی افراد ظاهر می‌شود.

این حالت از احساس درونی خود را کم‌تر پنداشتن در برابر فرد مقابل حاصل می‌شود و در برخی موارد آنقدر شدت می‌یابد که تمامی دیگر حالات اجتماعی را مختل می‌سازد و فرد افسرده می شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش