شریف مکه یا شریف حجاز (به عربی: شريف مکة) خاندان نژاده‌ای بود که بر دو بوم مدینه و مکه فرمان معنوی می‌راند و وظیفه امنیت‌بخشی به بازدیدکنندگان دو شهر مقدس اسلامی داشت. شریف مکه از نوادگان پیامبر اسلام و حسن بن علی بود.[۱]

شریف مکه

جعفر پور محمد حسنی[۲] نخستین فرمانروای نژادگان مکه بود که در سال ۳۴۶ هجری خورشیدی این دودمان را بنیاد نهاد و واپسین فرمانروای نژاده، علی بن حسین بود که در ۲۸ آذرماه ۱۳۰۴ هجری خورشیدی به دست عبدالعزیز آل سعود برکنار شد و این فرمانروایی فروپاشید.[۳]

پانویس

ویرایش
  1. «امیران نژاده هاشمی» (به عربی).
  2. زینی دحلان، احمد، خلاصةالأحکام.
  3. اوزونچرشیلی، اسماعیل حقی، امیران مکه مکرمه.

منابع

ویرایش
  • Mortel, Richard T. (1985). "The Genealogy of the Ḥasanid Sharifs of Mecca". Journal of the College of Arts, King Saud University. 12: 221–250.
  • Mortel, Richard T. (1987). "Zaydi Shiism and the Hasanid Sharifs of Mecca". International Journal of Middle East Studies. 19 (4): 455–472. JSTOR 163211.
  • Ibn Fahd, ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Umar (1986–1988) [Composed before 1518]. Shaltūt, Fahīm Muḥammad (ed.). Ghāyat al-marām bi-akhbār salṭanat al-Balad al-Ḥarām غایة المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام (به عربی) (1st ed.). Makkah: Jāmi‘at Umm al-Qurá, Markaz al-Baḥth al-‘Ilmī wa-Iḥyā’ al-Turāth al-Islāmī, Kullīyat al-Sharīʻah wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah.
  • Ibn Fahd, Najm al-Din Umar ibn Muḥammad (1983–1984) [Composed before 1481]. Shaltūt, Fahīm Muḥammad (ed.). Itḥāf al-wará bi-akhbār Umm al-Qurá إتحاف الوری بأخبار أم القری (به عربی) (1st ed.). Makkah: Jāmi‘at Umm al-Qurá, Markaz al-Baḥth al-‘Ilmī wa-Iḥyā’ al-Turāth al-Islāmī, Kullīyat al-Sharīʻah wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah.
  • al-Sinjārī, ‘Alī ibn Tāj al-Dīn ibn Taqī al-Dīn (1998) [Composed 1713]. al-Miṣrī, Jamīl ‘Abd Allāh Muḥammad (ed.). Manā’iḥ al-karam fī akhbār Makkah wa-al-Bayt wa-wulāt al-Ḥaram منائح الکرم فی أخبار مکة والبیت وولاة الحرم (به عربی) (1st ed.). Makkah: Jāmi‘at Umm al-Qurá.