فهرست شخصیت‌های ۲۴

(تغییرمسیر از شری پالمر)

فهرستی از شخصیت‌های سریال ۲۴ به شرح زیر:

شخصیت‌های اصلی ویرایش

شخصیت‌هایی که بیش از ۴ فصل را در این سریال نقش‌آفرینی کرده‌اند.

دیگر شخصیت‌ها ویرایش

شخصیت‌های منفی ویرایش

تروریست‌ها ویرایش

منابع استیون ساندرز ویرایش

جین ساندرز