شر (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

شر به معنی فقدان کمال و درد و رنج است.

شر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: