شفت (گیاه‌شناسی)

شَفت، میوهٔ هسته‌دار یا دروپ (به انگلیسی: Drupe) در گیاه‌شناسی به میوه‌ای گفته می‌شود که یک پوستهٔ نازک ، میانه‌ای گوشتی و یک هستهٔ سخت دارد که نگهدارندهٔ دانهٔ آن است.

نموداری از یک نمونه میوهٔ شفت (هلو)

شفت میوهٔ گوشتی ناشکوفایی است که دانهٔ منفرد آن درون یک درون‌بَر سُفت محصور است.[۱] از این‌گونه میوه‌ها می‌توان به هلو، آلو، خرما، پسته، انبه، زردآلو و قهوه اشاره کرد.

نگارخانه ویرایش

پانویس ویرایش

  1. واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان دفتر یازدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب