شلمنسر چهارم

شلمنسر چهارم (به انگلیسی: Shalmaneser IV) پسر آداد-نراری سوم پادشاه آشور بود که پس از پدرش به تخت سلطنت نشست. دربارهٔ وی اطلاعات بسیار کمی موجود است. وی چند بار با اورارتو جنگید. قدرت وی در اثر افزایش قدرت و نفوذ اشرافی مانند شمشی-ایلو – که فرمانده کل قشون بود – کاهش پیدا کرد و محدود شد. پس از وی، برادرش آشور-دان سوم به حکومت آشور رسید.

شلمنسر چهارم
پادشاه آشوریه
دوران۷۸۳ ق.م-۷۷۳ ق.م.
پیش ازآشور-دان سوم
پس ازآداد-نراری سوم
دودمانآشوریان
پدرآداد-نراری سوم

منابعویرایش