شمال و جنوب (سه‌گانه)

شمال و جنوب یک رمانِ سه‌گانه از جان جیکس است از دههٔ ۱۹۸۰ میلادی که داستانش در زمانِ جنگ داخلی آمریکا می‌گذرد. بر اساس این رمان سریالی تلویزیونی نیز در آمریکا ساخته شده‌است.

شمال و جنوب
نویسنده(ها)جان جیکس
عنوان اصلیNorth and South (1982)
Love and War (1984)
Heaven and Hell (1987)
زبانانگلیسی
گونه(های) ادبیداستان تاریخی
ناشر
ناشر فارسی: نشر نی

ترجمهٔ فارسی ویرایش

احمد صدارتی و یونس شکرخواه و محسن اشرفی این کتاب را مشترکاً ترجمه کرده‌اند و نشر نی در ایران منتشرش کرده‌است.

منابع ویرایش