شمش طلا ۴۰۰ اونس یا ۱۲/۵ کیلووزن دارد و عیار آن ۹۹۵ در هزار است. شمش طلا ابزاری جذاب با استانداردهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران است.

Gold bars stacked in a pyramid
1 kg gold bars

واردات به ایرانویرایش

با افزایش واردات شمش طلا از مبادی قانونی به کشور و حذف ۴ درصد تجمیع عوارض و افزایش ورود قانونی، قاچاق شمش و طلا به صفر نزدیک شده‌است[نیازمند منبع]. واردات شمش طلا به صورت طلای خام (شمش) از کشورهای روسیه، ترکیه و امارات صورت می‌گیرد[نیازمند منبع].
از آنجا که واردات شمش طلا از نظر بانک مرکزی هیچ ایرادی ندارد[نیازمند منبع]، لذا هرکسی می‌تواند شمش طلایی را وارد کند، ضمن اینکه این امر نه تنها ضربه‌ای به اقتصاد ایران نمی‌زند بلکه به نفع اقتصاد کشور است[نیازمند منبع].
واردات شمش طلا باعث افزایش ذخایر کشور است[نیازمند منبع] و بسیاری از ارگانها، واحدهای تولیدی، شرکتهایی که کار صادرات و واردات انجام می‌دهند، نسبت به واردات شمش طلا اقدام می‌نمایند[نیازمند منبع].