شناسایی سامانه

روش تشخیص یا اندازه گیری مدل ریاضی از یک سیستم دینامیکی از روی اندازه گیری ها و ورودی و خروجی آن سیستم. با استفاده از روش های آماری میتوان مدل

شناسایی سامانه (انگلیسی: System identification) به استفاده از روش‌های آماری برای ساخت مدل‌های ریاضی از سامانه‌های دینامیکی، به وسیلهٔ داده‌های اندازه‌گیری شده اطلاق می‌شود. شناسایی سامانه همچنین به‌منظور طراحی بهینه آزمایش‌ها، تولید داده‌های آموزشی، نصب و تحلیل مدل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش