شنای آزاد گونه‌ای از شنا است که توسط فینا تعریف شده و در مسابقات مختلف جهانی و المپیک اجرا می‌شود که از سریع‌ترین سبک‌های شنا محسوب می‌شود.[۱]

شروع رقابت ۴۰۰ متر آزاد زنان در مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۲۰۰۸

مسابقات ویرایش

 
مسابقات ۱۰۰ متر آزاد مردان در مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۲۰۰۶
 • ۵۰ متر آزاد
 • ۱۰۰ متر آزاد
 • ۲۰۰ متر آزاد
 • ۴۰۰ متر آزاد (۵۰۰ یارد)
 • ۸۰۰ متر آزاد (۱۰۰۰ یارد)
 • ۱۵۰۰ متر آزاد (۱۶۵۰ یارد)
 • ۴×۵۰ متر آزاد امدادی
 • ۴×۱۰۰ متر آزاد امدادی
 • ۴×۲۰۰ متر آزاد امدادی

پانویس ویرایش

 1. Maglischo, Ernest W. Swimming fastest p. 95 [۱]

منابع ویرایش

 • Hines, Emmett W. (1998). Fitness Swimming. Human Kinetics Publishers. ISBN 0-88011-656-0.
 • Laughlin, Terry (2001). Swimming Made Easy: The Total Immersion Way for Any Swimmer to Achieve Fluency, Ease, and Speed in Any Stroke. Total Immersion Inc. ISBN 1-931009-01-5.
 • Colwin, Cecil (2002). Breakthrough Swimming. Human Kinetics Publishers. ISBN 0-7360-3777-2.
 • The Macquarie Dictionary Online. Macquarie Dictionary Publishers Pty Ltd. 2007.

پیوند به بیرون ویرایش