شنا در بازی‌های آسیایی

شنا یکی از ورزش‌های بازی‌های آسیایی است که از سال ۱۹۵۱ تاکنون در این مسابقات برگزار میشود.

بازی‌های آسیایی ویرایش

بازی‌ها سال میزبان رویداد
I ۱۹۵۱ دهلی نو ۸
II ۱۹۵۴ مانیل ۱۳
III ۱۹۵۸ توکیو ۲۱
IV ۱۹۶۲ جاکارتا ۲۱
V ۱۹۶۶ بانکوک ۲۳
VI ۱۹۷۰ بانکوک ۲۴
VII ۱۹۷۴ تهران ۲۵
VIII ۱۹۷۸ بانکوک ۲۹
IX ۱۹۸۲ دهلی نو ۲۹
X ۱۹۸۶ سئول ۲۹
XI ۱۹۹۰ پکن ۳۱
XII ۱۹۹۴ هیروشیما ۳۱
XIII ۱۹۹۸ بانکوک ۳۲
XIV ۲۰۰۲ بوسان ۳۲
XV ۲۰۰۶ دوحه ۳۸
XVI ۲۰۱۰ گوانگ‌ژو ۳۸

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش