شنا در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰

شنا یکی از ورزش‌های بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰ بوده که در دو بخش مردان و زنان برگزار شده است.

در مجموع ۹۵۴ شناگر از ۱۵۰ کشور جهان در این مسابقات شرکت کرده‌اند.

جدول مدال‌ها ویرایش

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  ایالات متحده آمریکا (USA)۱۴۸۱۱۳۳
۲  استرالیا (AUS)۵۹۴۱۸
۳  هلند (NED)۵۱۲۸
۴  ایتالیا (ITA)۳۱۲۶
۵  اوکراین (UKR)۲۲۰۴
۶  رومانی (ROM)۲۱۱۴
۷  سوئد (SWE)۱۲۱۴
۸  مجارستان (HUN)۱۰۰۱
۹  ژاپن (JPN)۰۲۲۴
۱۰  اسلواکی (SVK)۰۲۰۲
۱۱  آفریقای جنوبی (RSA)۰۱۱۲
  روسیه (RUS)۰۱۱۲
۱۳  فرانسه (FRA)۰۱۰۱
۱۴  آلمان (GER)۰۰۳۳
۱۵  کاستاریکا (CRC)۰۰۲۲
۱۶  اسپانیا (ESP)۰۰۱۱
  برزیل (BRA)۰۰۱۱
  کانادا (CAN)۰۰۱۱
مجموع (۱۸ کشور)۳۳۳۱۳۳۹۷

نتایج ویرایش

مردان ویرایش

بازی‌ها طلا نقره برنز
۵۰ متر آزاد آنتونی اروین
  ایالات متحده آمریکا
گری هال جونیور
  ایالات متحده آمریکا
۲۱٫۹۸ Not awarded
as there was a tie for gold.
پیتر وان دن هوخنباند
  هلند
22.03 NR
۱۰۰ متر آزاد پیتر وان دن هوخنباند
  هلند
۴۸٫۳۰ الکساندر پوپوف
  روسیه
۴۸٫۶۹ گری هال جونیور
  ایالات متحده آمریکا
۴۸٫۷۳
۲۰۰ متر آزاد پیتر وان دن هوخنباند
  هلند
1:45.35 ر.ج ایان تورپ
  استرالیا
۱:۴۵٫۸۳ ماسیمیلیانو روسولینو
  ایتالیا
۱:۴۶٫۶۵
۴۰۰ متر آزاد ایان تورپ
  استرالیا
3:40.59 ر.ج ماسیمیلیانو روسولینو
  ایتالیا
3:43.40 ER کلت کلر
  ایالات متحده آمریکا
3:47.00 AM
۱۵۰۰ متر آزاد گرنت هاکت
  استرالیا
۱۴:۴۸٫۳۳ کیرن پرکینز
  استرالیا
۱۴:۵۳٫۵۹ کریس تامپسون
  ایالات متحده آمریکا
14:56.81 AM
۱۰۰ متر کرال پشت لنی کرایزلبورگ
  ایالات متحده آمریکا
53.72 ر.ک مت ولش
  استرالیا
54.07 OC استیو تلوکه
  آلمان
54.82 NR
۲۰۰ متر کرال پشت لنی کرایزلبورگ
  ایالات متحده آمریکا
1:56.76 ر.ک ایرن پیرسل
  ایالات متحده آمریکا
۱:۵۷٫۳۵ مت ولش
  استرالیا
1:57.59 OC
۱۰۰ متر قورباغه دومنیکو فیوراوانتی
  ایتالیا
1:00.46 ر.ک اد موسز
  ایالات متحده آمریکا
1:00.73 AM رومن اسلدنوف
  روسیه
۱:۰۰٫۹۱
۲۰۰ متر قورباغه دومنیکو فیوراوانتی
  ایتالیا
2:10.87 ER ترنس پارکین
  آفریقای جنوبی
2:12.50 AF دیوید رامولو
  ایتالیا
۲:۱۲٫۷۳
۱۰۰ متر پروانه لارس فرولاندر
  سوئد
52.00 ER مایکل کلیم
  استرالیا
۵۲٫۱۸ جف هیوگیل
  استرالیا
۵۲٫۲۲
۲۰۰ متر پروانه تام مالچو
  ایالات متحده آمریکا
1:55.35 ر.ک دنیس سیلانتیف
  اوکراین
1:55.76 NR جاستین نوریس
  استرالیا
1:56.17 OC
۲۰۰ متر مختلط انفرادی ماسیمیلیانو روسولینو
  ایتالیا
1:58.98 ر.ک, NR تام دولان
  ایالات متحده آمریکا
1:59.77 AM تام ویلکنز
  ایالات متحده آمریکا
۲:۰۰٫۸۷
۴۰۰ متر مختلط انفرادی تام دولان
  ایالات متحده آمریکا
4:11.76 ر.ج اریک وندت
  ایالات متحده آمریکا
۴:۱۴٫۲۳ کورتیز مایدن
  کانادا
4:15.33 NR
۴×۱۰۰ متر آزاد امدادی   استرالیا (AUS)
مایکل کلیم (48.18) ر.ج
کریس فایدلر (۴۸٫۴۸)
اشلی کالوس (۴۸٫۷۱)
ایان تورپ (۴۸٫۳۰)
تود پیرسون*
آدام پین*
3:13.67 ر.ج   ایالات متحده آمریکا (USA)
آنتونی اروین (۴۸٫۸۹)
نیل والکر (۴۸٫۳۱)
جیسون لازاک (۴۸٫۴۲)
گری هال جونیور (۴۸٫۲۴)
اسکات تاکر*
جاش دیویس*
3:13.86 AM   برزیل (BRA)
فرناندو شرر (۴۹٫۷۹)
گوستاو بورجز (۴۸٫۶۱)
کارلوس جیم (۴۹٫۸۸)
ادوالدو والریو (۴۹٫۱۲)
۳:۱۷٫۴۰
۴×۲۰۰ متر آزاد امدادی   استرالیا (AUS)
ایان تورپ (۱:۴۶٫۰۳)
مایکل کلیم (۱:۴۶٫۴۰)
تود پیرسون (۱:۴۷٫۳۶)
بیل کربی (۱:۴۷٫۲۶)
گرنت هاکت*
دنیل کوالسکی*
7:07.05 ر.ج   ایالات متحده آمریکا (USA)
اسکات گولدبلات (۱:۴۹٫۶۶)
جاش دیویس (۱:۴۶٫۴۹)
جیمی راوچ (۱:۴۸٫۷۴)
کلت کلر (۱:۴۷٫۷۵)
نیت داسینگ*
چاد کاروین*
۷:۱۲٫۶۴   هلند (NED)
مارتین زویددوگ (۱:۴۹٫۸۹)
یوهان کنخویس (۱:۴۹٫۳۷)
مارسل وودا (۱:۴۸٫۵۶)
پیتر وان دن هوخنباند (۱:۴۴٫۸۸)
مارک ون در زیجدن*
7:12.70 NR
۴×۱۰۰ متر مختلط امدادی   ایالات متحده آمریکا (USA)
لنی کرایزلبورگ (۵۳٫۸۷)
اد موسز (۵۹٫۸۴)
ایان کروکر (۵۲٫۱۰)
گری هال جونیور (۴۷٫۹۲)
نیل والکر*
تامی هانان*
جیسون لازاک*
3:33.73 ر.ج   استرالیا (AUS)
مت ولش (۵۴٫۲۹)
ریگان هریسون (۱:۰۱٫۴۸)
جف هیوگیل (۵۱٫۳۳)
مایکل کلیم (۴۸٫۱۷)
جاش واتسون*
رایان میچل*
آدام پین*
ایان تورپ*
3:35.27 OC   آلمان (GER)
استیو تلوکه (۵۵٫۰۷)
ینس کوپا (۱:۰۰٫۵۲)
توماس روپرات (۵۲٫۱۴)
تورستن اسپانبرگ (48.15)
3:35.88 ER

* Swimmers who participated in the heats only and received medals.

زنان ویرایش

بازی‌ها طلا نقره برنز
۵۰ متر آزاد اینخه ده بروین
  هلند
۲۴٫۳۲ تریس آلسهامار
  سوئد
۲۴٫۵۱ دارا تورس
  ایالات متحده آمریکا
24.63 AM
۱۰۰ متر آزاد اینخه ده بروین
  هلند
۵۳٫۸۳ تریس آلسهامار
  سوئد
54.33 NR دارا تورس
  ایالات متحده آمریکا
جنی تامپسون
  ایالات متحده آمریکا
۵۴٫۴۳
۲۰۰ متر آزاد سوزی اونیل
  استرالیا
۱:۵۸٫۲۴ مارتینا موراوسوا
  اسلواکی
1:58.32 NR کلودیا پول
  کاستاریکا
۱:۵۸٫۸۱
۴۰۰ متر آزاد بروک بنیت
  ایالات متحده آمریکا
۴:۰۵٫۸۰ دیانا مانز
  ایالات متحده آمریکا
۴:۰۷٫۰۷ کلودیا پول
  کاستاریکا
۴:۰۷٫۸۳
۸۰۰ متر آزاد بروک بنیت
  ایالات متحده آمریکا
8:19.67 ر.ک یانا کلوچکووا
  اوکراین
8:22.66 NR کایتلین ساندنو
  ایالات متحده آمریکا
۸:۲۴٫۲۹
۱۰۰ متر کرال پشت دیانا موکانو
  رومانی
1:00.21 ر.ک, NR مای ناکامورا
  ژاپن
1:00.55 NR نینا ژیوانوسکیا
  اسپانیا
1:00.89 NR
۲۰۰ متر کرال پشت دیانا موکانو
  رومانی
2:08.16 NR رکسانا ماراسینئانو
  فرانسه
2:10.25 NR میکی ناکائو
  ژاپن
۲:۱۱٫۰۵
۱۰۰ متر قورباغه مگان جندریک
  ایالات متحده آمریکا
1:07.05 AM لیسل جونز
  استرالیا
1:07.49 OC پنه‌لوپه هینز
  آفریقای جنوبی
۱:۰۷٫۵۵
۲۰۰ متر قورباغه اگنس کواچ
  مجارستان
۲:۲۴٫۳۵ کریستی کوال
  ایالات متحده آمریکا
2:24.56 AM آماندا بیرد
  ایالات متحده آمریکا
۲:۲۵٫۳۵
۱۰۰ متر پروانه اینخه ده بروین
  هلند
56.61 ر.ج مارتینا موراوسوا
  اسلواکی
57.97 NR دارا تورس
  ایالات متحده آمریکا
۵۸٫۲۰
۲۰۰ متر پروانه میستی هیمن
  ایالات متحده آمریکا
2:05.88 ر.ک, AM سوزی اونیل
  استرالیا
۲:۰۶٫۵۸ پتریا توماس
  استرالیا
۲:۰۷٫۱۲
۲۰۰ متر مختلط انفرادی یانا کلوچکووا
  اوکراین
2:10.68 ر.ک بئاتریس کاشلارو
  رومانی
2:12.57 NR کریستینا تیوشر
  ایالات متحده آمریکا
۲:۱۳٫۳۲
۴۰۰ متر مختلط انفرادی یانا کلوچکووا
  اوکراین
4:33.59 ر.ج یاسوکو تاجیما
  ژاپن
4:35.96 NR بئاتریس کاشلارو
  رومانی
4:37.18 NR
۴×۱۰۰ متر آزاد امدادی   ایالات متحده آمریکا (USA)
ایمی ون دایکن (۵۵٫۰۸)
دارا تورس (۵۳٫۵۱)
کارتنی شیلی (۵۴٫۴۰)
جنی تامپسون (۵۳٫۶۲)
ارین فنیکس*
اشلی تاپیت*
3:36.61 ر.ج   هلند (NED)
مانون فن روین (۵۶٫۳۵)
ویلما ون هوفوگن (۵۵٫۱۹)
تامار هنکن (۵۴٫۸۸)
اینخه ده بروین (۵۳٫۴۱)
چانتال گروت*
3:39.83 ER   سوئد (SWE)
لوئیس یونکه (۵۵٫۹۳)
تریس آلسهامار (۵۳٫۷۸)
یوهانا سیوبرگ (۵۵٫۰۶)
آنا-کارین کامرلینگ (۵۵٫۵۳)
جوزفین لیهاگ*
مالین اسوانشتورم*
3:40.30 NR
۴×۲۰۰ متر آزاد امدادی   ایالات متحده آمریکا (USA)
سامانتا آرسنائولت (۱:۵۹٫۹۲)
دیانا مانز (۱:۵۹٫۱۹)
لیندزی بنکو (۱:۵۹٫۳۴)
جنی تامپسون (۱:۵۹٫۳۵)
جولیا استورز*
کیم بلک*
7:57.80 ر.ک   استرالیا (AUS)
سوزی اونیل (۱:۵۸٫۷۰)
جیان رونی (۱:۵۹٫۳۷)
کرستن تامسون (۲:۰۰٫۱۳)
پتریا توماس (۲:۰۰٫۳۲)
جاسینتا ون لینت*
الکا گراهام*
7:58.52 OC   آلمان (GER)
فرانزیسکا فان آلمزیک
آنتیه بوشچولته
سارا هارستیک
کرستین کیلگاس
میک فریتاگ*
بریتا اشتفن*
۷:۵۸٫۶۴
۴×۱۰۰ متر مختلط امدادی   ایالات متحده آمریکا (USA)
باربارا بدفورد (۱:۰۱٫۳۹)
مگان جندریک (۱:۰۶٫۲۹)
جنی تامپسون (۵۷٫۲۵)
دارا تورس (۵۳٫۳۷)
کارتنی شیلی*
اشلی تاپیت*
ایمی ون دایکن*
استاسیانا استیتز*
3:58.30 ر.ج   استرالیا (AUS)
دیانا کالوب (۱:۰۱٫۸۳)
لیسل جونز (۱:۰۸٫۰۸)
پتریا توماس (۵۷٫۳۹)
سوزی اونیل (۵۴٫۲۹)
جیان رونی*
تارنی وایت*
سارا ریان*
4:01.59 OC   ژاپن (JPN)
ماسامی تاناکا (۱:۰۲٫۰۸)
سومیکا میناموتو (۱:۰۸٫۶۵)
مای ناکامورا (۵۸٫۷۲)
جونکو اونیشی (54.71)
4:04.16 NR

* Swimmers who participated in the heats only and received medals.

کشورهای شرکت‌کننده ویرایش

منابع ویرایش