شنت (الکتریکی)

در الکترونیک ، شنت وسیله‌ای است که برای جریان الکتریکی مسیری با مقاومت کم ایجاد می‌کند تا به آن اجازه دهد از نقطه دیگری در مدار عبور کند.[۱] سرچشمه اصطلاح در فعل «شنت» به معنای دور شدن یا دنبال‌کردن مسیری متفاوت است. در بیشتر جاها شنت را معادل موازی کردن هم می‌گیرند.

شنت‌کردن اما سری به مدار وصل شدهویرایش

 
منبع توان با ولت‌متر و شنت به علاوه بار با بار شنت

این شکل نشان می‌دهد که اصطلاح «مقاومت شنت» باید در متن چگونه، درک شود.

در این مثال مقاومت RL به عنوان «مقاومت شنت» (به بار L) قابل درک است، زیرا این مقاومت، مقداری از جریان بار L را عبور می‌دهد. RL به موازی با بار L وصل‌شده است.

با این حال، مقاومت‌های سری R M1 و R M2 مقاومت کم اهم‌اند (مانند عکس) به معنای، عبور مقداری از جریان ولت‌متر M1 و M2 هستند و به عنوان مقاومت شنت در برابر این ولت‌مترها عمل می‌کنند. R M1 و R M2 موازی با M1 و M2 به هم وصل‌شده‌اند. اگر بدون اینولت‌مترها دیده شود، این دو مقاومت در این مدار مقاومت‌های سری در نظر گرفته می‌شوند.

استفاده در اندازه‌گیری جریانویرایش

 
یک مقاومت شنت 50 آمپری، با ارائه امکان سنجش از چهار ترمینال

یک شنت آمپرسنج اجازه می‌دهد تا اندازه‌گیری مقادیر جریان خیلی بزرگ به طور مستقیم توسط یک آمپرسنج اندازه‌گیری شود. در این مورد، شنت جداگانه، یک مقاومت بسیار کم اما با مقاومت دقیق شناخته شده است، در موازی با ولت متر قرار می‌گیرد، به طوری که تقریباً همه‌ی جریان اندازه‌گیری را از طریق شنت جاری خواهدشد (مقاومت داخلی ولت‌متر، بخش کمی جریان از آن می‌گذرد که ناچیز است). مقاومت به گونه ای انتخاب می‌شود که افت ولتاژ حاصل قابل اندازه‌گیری باشد اما به اندازه کافی کم است که مدار را مختل نکند. ولتاژ موجود در دوسر شنت متناسب با جریان جاری در آن است و بنابراین ولتاژ اندازه‌گیری شده رامی‌توان مقیاس‌بندی کرد تا مستقیماً مقدار جریان را نشان دهد.[۲][۳]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Rudolf F. Graf, Modern dictionary of Electronics, Mc-Graw Hill, 1968 Library of Congress 68-13873 Shunt page 454.
  2. Manual of Electric Instruments, General Electric, 1949, pages 8–9
  3. Terrell Croft, American Electricians' Handbook, McGraw-Hill, 1948 p. 70