یک شنوایی‌نگاره (اودیوگرام) که نشان‌دهندهٔ شنوایی هنجار است .

نمودار ثبت‌شده آستانه شنوایی در بسامد (فرکانس)های صوتی متفاوت را شنوایی‌نگاره (به انگلیسی: audiogram) می‌نامند . شنوایی‌نگاره یک روش برای تعیین نوع، میزان، شکل و قرینگی کم شنوایی در دو گوش می‌باشد .

تهیه شنوایی‌نگاره یا به زبان عامیانه نوار گوش، وظیفه شنوایی شناس است که با دستگاه شنوایی‌سنج (به انگلیسی: Audiometer) انجام می‌دهد .

ثبت شنوایی‌نگاره در موارد مشکوک به کم شنوایی یا معاینات رایج پزشکی برای استخدام، بیمه یا طب کار به عنوان بخشی از آزمایش‌های پایه شنوایی انجام می‌گیرد . اغلب شنوایی‌نگاره‌ها در بسامدی بین ۲۵۰ تا ۸۰۰۰ هرتز که محدوده اصلی شنوایی انسان است ثبت می‌شوند .

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش